Jeg har mange ulike kunder, alle med forskjellige behov. Når du har fortalt oss hva du trenger, velger vi sammen den løsningen som passer best for din virksomhet.

Samarbeid er nøkkelen til å finne gode løsninger, og med gode løsninger setter vi nye markeds standarder.

  • Pakke- og Stykkgodstransport 0-3500kg.
  • Personlig oppfølging

V.Risa Transport er ikke låst til en eksklusivitetsavtale med én enkelt leverandør av distribusjonstjenester. I stedet benytter jeg vidstrakte nettverk for å finne den beste løsningen basert på det aktuelle oppdraget.

Fordelen med å ikke være låst til å benytte samme leverandør hver gang en av våre kunder skal sende en pakke, er at jeg kan velge en distributør som, ut ifra min erfaring, kan løse det aktuelle behovet raskt, rimelig og effektivt.

Denne tilnærmingen til distribusjon kommer både deg som kunde og oss som distributør til gode, da det gjør at jeg er mer tilpasningsdyktig og bedre oppdatert på markedet – og kunden får til enhver tid den beste, tilgjengelige løsningen på alt fra fra logistikk til transport.

Ta kontakt med meg dersom du ønsker pris på mine transport- eller distribusjonstjenester.