Jeg transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og dekorstein. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages vei.

Jeg utfører transport av alle typer masser med tipphenger som er tilgjengelig etter behov. Jeg utfører oppdrag over hele Rogaland .